ŞEHİR e-arşiv

Van Camileri (1941-2013): Cami sayıları, mülkiyet durumları, ve 'mimarlı' camiler

Show simple item record

dc.contributor.author Gülen, M.
dc.contributor.author Düzenli, H.İ.
dc.date.accessioned 2019-09-06T10:55:08Z
dc.date.available 2019-09-06T10:55:08Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.issn 1308-9633
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11498/56304
dc.description.abstract Türkiye’de 2018 verilerine göre sayıları 87.381 (URL-1) olan cami ve mescitlerin farklı politik ve bilimsel mecralarda, çeşitli başlıklar altında tartışıldığı söylenebilir. Bu mecralardan bazıları cami sayıları, cami tasarımı, tasarımda mimarların rolleridir. Bu makalede, Van İl Müftülük arşivi verilerine göre 1941 yılından 2013 yılı sonuna kadar Van ili merkez ilçelerinde kayıtlı 234 camiye odaklanılmıştır. Araştırma malzemesi olarak il müftülüğünde yer alan matbu evraklar ve camilere ait çeşitli istatistiki veriler analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Mimarlık araştırmalarında yer bulamayan müftülük kayıtları gibi veri setleri önemli bilgiler içermektedir. Yıllara göre Van cami sayılarının artış-azalış oranları, yaptıranlara göre camiler, camilerin mülkiyet durumları ve mimarı belirtilmiş olan - mimarı bilinmeyen camiler gibi istatistikler bu veriler üzerinden çıkarılabilmektedir. Makalede her biri ayrı ayrı sonuçlar üreten istatistikler yorumlanmıştır. Mimarların rolleri bakımından ise önemli bir veri ile karşılaşılmaktadır. İncelenen matbu evraklara göre 234 camiden 194’ünün (%82,9) mimarı belli değildir. Camilerden 40 tanesinin (%17,1) mimarlar tarafından projelendirildiği görülmektedir. Bahse konu 40 camiyi tasarlayan 28 mimar tespit edilmiştir. Bunların içinde 2 ve üzeri sayıda cami tasarlayan 6 mimar ve 18 cami üzerinde özellikle durulmuştur. Sonuç olarak Van ili merkez ilçelerindeki camiler, Türkiye’de cami tasarımında mimar emeğine yeterince başvurulmadığını göstermektedir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Şarkiyat Araştırmaları Derneği en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Van--Turkey en_US
dc.subject Architecture--Turkey--Van en_US
dc.subject Mosques--Architecture--Van (Turkey) en_US
dc.subject Van--Türkiye en_US
dc.subject Mimarlık--Türkiye--Van en_US
dc.subject Camiler--Mimarlık--Van (Türkiye) en_US
dc.title Van Camileri (1941-2013): Cami sayıları, mülkiyet durumları, ve 'mimarlı' camiler en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.authorID 15522 en_US
dc.contributor.authorID 119515 en_US
dc.relation.journal e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search ŞEHİR e-arşiv


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics