ŞEHİR e-arşiv

School of Architecture and Design

School of Architecture and Design

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Gülen, M.; Düzenli, H.İ. (Şarkiyat Araştırmaları Derneği, 2018)
  Türkiye’de 2018 verilerine göre sayıları 87.381 (URL-1) olan cami ve mescitlerin farklı politik ve bilimsel mecralarda, çeşitli başlıklar altında tartışıldığı söylenebilir. Bu mecralardan bazıları cami sayıları, cami ...
 • Paköz, A.E. (Birsen Basım Yayın, 2018)
  Bu çalışmada Diyarbakır tarihi Suriçi bölgesinde bulunan Melik Ahmet Paşa Hamamı ile ilgili tarihi ve güncel bilgiler verilecektir. Çalışma, Suriçi bölgesi ile ilgili bir çok kararın alındığı ve her şeyin hızla değiştiği ...
 • Düzenli, H.İ.; Düzenli, E. (Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık Fakültesİ, 2019)
  Türkiye’de Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemleri boyunca parçasal müdahale ve modernlik imgeleri arayışı sonucunda geleneksel kent yapıları dönüştürülmüştür. 2000’lerden sonra geleneksel kent ile kurulan ilişkinin ...
 • Düzenli, E. (Binat İletişim ve Danışmanlık, 2018)
  Evrim Düzenli, İstanbul’da kurallı ve genel kabul görmüş modernlik rotalarıyla tanımlı olanın dışında biçimlenmiş “öteki” modernlik mekanlarını ve pratiklerini tartışıyor. Bunlar, gündelik yaşamın “kendiliğinden” ve ...
 • Paköz, A.E. (Binat İletişim ve Danışmanlık, 2018)
  Halk mimarisi veya vernaküler mimarlık Türkiye’de en sevilen söylem üretim alanlarından biri. Ne var ki, aynı alanda verimli ve çeşitlilik gösteren bir yazım etkinliği yok. Aşağıdaki makale bu söylem üretim bölgesinin ...
 • Paköz, A.E. (Binat İletişim ve Danışmanlık, 2019)
  Toplumsallığı oluşturan sayısız pratik var. Bu konuda Simmel; sosyal bilimlerin genelde yaptığı gibi sadece çok büyük ve açıkça görünen toplumsal yapıları ele alabilme ve bunlardan toplumsal hayatın bütününe dair ...
 • Özbek Eren, İmre (Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık Fakültesİ, 2019)
  Mimarlık kuramının, doğa ile olan hesaplaşması bugünlerde topoğrafya ile zorlu bir süreçte. Oysa topoğrafya, mimarlığın ontolojik bir parçası olarak, doğanın biçim dilinden öte anlamlara açılan bir ara yüzdür; edilgen bir ...

View more