ŞEHİR e-arşiv

Collection for Visually Impaired / Görme Engelliler Koleksiyonu

Collection for Visually Impaired / Görme Engelliler Koleksiyonu

 

Bu bölümdeki yayınlar 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun Ek 11. maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi görme engelli öğrencileri için çoğaltılmıştır / yayınevinden temin edilmiştir. Diğer kişiler tarafından kullanımı kanuna aykırıdır.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Ciccarelli, Saundra K.; White, J. Noland (Nobel Yayınevi, 2018)
  Son yıllarda giderek daha da önemli hâle gelen psikoloji alanı hem bir temel bilim hem de uygulamalı bir bilim olarak; insanın duygu, düşünce ve davranışlarının altında yatan nedenleri bir yandan en gelişmiş sinir-bilimsel ...
 • Özbudun, Ergun (Yetkin Yayınları, 2018)
  Bu kitap da, Türk anayasa sisteminin başlıca kurumları geniş kapsamlı biçimde incelenmiştir. İnceleme, büyük ölçüde 1982 Anayasasına dayanmakla birlikte, her konuda 1961 Anayasası ile karşılaştırmalarda bulunulmuştur. ...
 • Dural, Mustafa; Öğüz, Tufan; Gümüş, Mustafa Alper (Filiz Kitabevi, 2019)
 • Tüzüner, Özlem (Filiz Kitabevi, 2018)
 • Özbudun, Ergun (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2017)
  Anayasalcılık ile demokrasi, günümüzde en çok tartışılan, aralarındaki ilişkiler bakımından çağdaş demokrasilerde teorik ve felsefi düzeyde gerilimlere yolaçabilen kavramlardır. Ancak bu gerilimlere rağmen anayasal ...
 • Akad, Mehmet; Vural Dinçkol, Bihterin; Bulut, Nihat (Der Yayınları, 2018)
  Genel Kamu Hukukunun temel incelenme alanı Devletin ortaya çıkışı ve gelişmesidir. Bu alanda çeşitli Ülkeler de Düşünürlerin görüşlerini almıştır. Belli başlıklar vermek gerekirse Kamu Hukukunun başlıca incelenme alanını ...
 • Yazıcı, Serap (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012)
  Serap Yazıcı, Demokratikleşme Sürecinde Türkiye’de zaman geçirmeden ele alınması gereken temel siyasal ve hukuki problemlere odaklanarak, bu problemlerin ancak, özgürlükçü ve demokratik bir zihniyetle, halkın gerçek ...
 • Erdoğan, Hasan (2008)
  Son yıllarda, Avrupa Birliği'nde tartı şmalara sıklıkla konu olan gündem maddelerinden biri de anayasası olmuştur. Uzun bir sürecin sonunda hazırlanan ve üzerinde liderler düzeyinde uzlasmaya varılan Anayasa Taslağı, dağınık ...
 • Macionis, John J. (Pearson Prentice Hall, 2012)
  Sociology: a global introduction represents a uniquely co-ordinated and complete learning resource for sociology students worldwide. International in outlook and culturally wide-ranging, it also reminds us that sociology ...
 • Gözler, Kemal (Ekin, 2017)
  Bu kitap, bu kitabın başında bulunan "Sunuş" yazısında açıklanan "öğrenci dostu kitap" anlayışıyla hazırlanmıştır. Bu anlayış çerçevesinde, bu kitabın, hacim olarak ince, içerik olarak da kolay anlaşılır olması için özen ...
 • Gözler, Kemal (Ekin, 2017)
  'Hukuka Giriş' başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir ders kitabıdır. Bu kitapta konular, üniversite birinci sınıf öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta ve sistemde işlenmiştir. Bu ...

View more