ŞEHİR e-arşiv

Türk yabancılar hukukunda yabancıların çalışma izni

Show simple item record

dc.contributor.advisor Çalışkan, Yusuf
dc.contributor.author Yılmaz, Mücahit
dc.date.accessioned 2018-04-16T13:53:27Z
dc.date.available 2018-04-16T13:53:27Z
dc.date.issued 2018-04-16
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11498/52036
dc.description.abstract Tez konusu “Türk Yabancılar Hukukunda Yabancıların Çalışma İzni” olup yüksek lisans tezi kapsamında öncelikli olarak yabancıların çalışma hakkı kavramı ele alınmıştır. Akabinde yabancıların yasaklı olduğu meslekler detaylı olarak anlatılmış ve neden yasaklı olduklarına dair kanun ve madde atıflarına yer verilmiştir. Bir sonraki başlıkta ise uluslararası hukuk kaynakları açısından çalışma izni incelenmiş, iki taraflı ve çok taraflı sözleşmeler örneklerle birlikte açıklanmıştır. Daha sonrasında üçüncü bölümde çalışma izinlerine ilişkin kanunlar Türk hukuku açısından incelenmiştir. Bu incelemenin ilk kısmında genel olarak bir özet verilmiş, ikinci kısmında 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun (Mülga) detaylı olarak ele alınmıştır. İşbu kanun kapsamında yabancıların ve işverenlerin pratikte yaşadığı problemlere hassasiyetle değinilmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümün üçüncü kısmında ise Ağustos 2016’da yürürlüğe giren 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu değerlendirilmiştir. Burada kanunun yeniliği ve uygulama yönetmeliğinin çıkışı arasındaki zaman aralığına dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Son olarak dördüncü bölümde ise yeni kanun ile ilk defa gündeme gelen bazı kavramlar üzerinde hassasiyetle durulmuştur. “Yetkili Aracı Kurum”, “Turkuaz Kart”, “Sınırötesi Hizmet Sunucusu” ve “Ön İzin Şartı” bunlardan bazılarıdır. Yüksek Lisans tezinde olabildiğince pratik örneklerden hareket edilmeye çalışılmış, okuyuculara teorik bilgiler ile birlikte süreçte yaşanan problemler göz önünde tutularak günlük hayatın gerçekliğine dokunacak hukuki bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Gayret bizden takdir Allah (c.c.)’tandır. en_US
dc.description.tableofcontents Öz ................................................................................................................................ iv Abstract ........................................................................................................................ v İthaf ............................................................................................................................. vi Teşekkür ......................................................................................................................vii Kısaltmalar listesi..........................................................................................................xi BÖLÜMLER 1. Giriş .......................................................................................................................... 1 2. Yabancıların Çalışma Hakkı ve Hukuki Niteliği ......................................................... 6 2.1. Türk Hukuku Açısından Yabancıların Çalışma Hakkı .......................................... 6 2.1.1. Genel Olarak ............................................................................................... 6 2.1.2. Yabancı Kimdir ............................................................................................ 9 2.1.3. Yabancıların Çalışma Hakkı, İçeriği ve Hukuki Niteliği .............................. 17 2.1.4. Yabancıların Çalışmalarının Yasaklı Olduğu Meslekler ve Görevler .......... 21 2.1.4.1. Doktorluk, Dişçilik, Hastabakıcılık ve Eczacılık ................................... 21 2.1.4.2. Veterinerlik ......................................................................................... 22 2.1.4.3. Avukatlık ............................................................................................. 22 2.1.4.4. Noterlik ............................................................................................... 23 2.1.4.5. Diğer Yasaklı Meslekler ...................................................................... 23 2.2. Uluslararası Hukuk Kaynakları Açısından Yabancıların Çalışma Hakkı ............ 24 2.2.1. Genel Olarak ............................................................................................. 24 2.2.2. İki Taraflı Sözleşmeler ............................................................................... 25 2.2.3. Çok Taraflı Sözleşmeler ............................................................................. 26 3. Türk Hukuku Açısından Yabancıların Çalışma İzni .................................................. 31 3.1. Genel Olarak .................................................................................................... 31 3.2. 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun (Mülga) ................. 33 3.2.1. Kanunun Amacı, Hazırlanış Süreci ve Kapsamı ......................................... 35 3.2.2. Çalışma İzni Türleri .................................................................................... 36 3.2.2.1. Süreli Çalışma İzni ............................................................................... 37 3.2.2.2. Süresiz Çalışma İzni ............................................................................ 37 3.2.2.3. Bağımsız Çalışma İzni .......................................................................... 38 3.2.2.4. İstisnai Çalışma İzni ............................................................................ 39 3.2.3. Çalışma İzni Başvurusunun Yapılması, Uzatılması, Belgeler ve Harçlar .... 43 3.2.3.1. Çalışma İzni Başvurusunun Yurtiçinden Yapılması ............................. 43 3.2.3.2. Çalışma İzni Başvurusunun Yurtdışından Yapılması ........................... 44 3.2.3.3. Çalışma İzninin Uzatılması, Sunulacak Belgeler ve Harçlar ................ 46 3.2.4. Çalışma İzni Süreçleri ................................................................................ 49 3.2.4.1. İncelenmesi ve Değerlendirilmesi ...................................................... 49 3.2.4.2. Sonuçlanması ..................................................................................... 50 3.2.4.3. Sınırlandırılması .................................................................................. 50 3.2.4.4. İptali ve Geçerliliğini Kaybetmesi ....................................................... 50 3.2.4.5. İtiraz ve Yargı Yolu .............................................................................. 51 3.2.4.6. Bildirimler, Denetlemeler ve Cezalar ................................................. 53 3.2.5. Çalışma İzninden Muafiyet ....................................................................... 55 3.3.1. Kanunun Amacı, Hazırlanış Süreci ve Kapsamı ......................................... 57 3.3.2. Çalışma İzni Türleri .................................................................................... 60 3.3.2.1. Süreli Çalışma İzni ............................................................................... 60 3.3.2.2. Süresiz Çalışma İzni ............................................................................ 62 3.3.2.3. Bağımsız Çalışma İzni .......................................................................... 64 3.3.3. Bazı Yabancılar İçin Düzenlenen Başvuru Farklılıkları ............................... 65 3.3.3.1. Çalışma İzninin İstisnai Olarak Verilebileceği Yabancılar ................... 65 3.3.3.2. Uluslararası Koruma Kapsamında Olan Yabancılar ............................ 68 3.3.3.3. Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancılar ............................................ 72 3.3.3.4. Yabancı Öğrenciler ............................................................................. 73 3.3.3.5. Yabancı Mühendis Ve Mimarlar ......................................................... 75 3.3.4. Çalışma İzninin Mahiyeti ........................................................................... 76 3.3.5. Çalışma İzni Başvurusunun Yapılması, Uzatılması, Belgeler ve Harçlar .... 77 3.3.5.1. Çalışma İzni Başvurusunun Yurtiçinden veya Yurtdışından Yapılması 77 3.3.5.2. Çalışma İzninin Uzatılması, Sunulacak Belgeler ve Harçlar ................ 77 3.3.6. Çalışma İzni Süreçleri ................................................................................ 79 3.3.6.1. İncelenmesi ve Değerlendirilmesi ...................................................... 79 3.3.6.2. Sonuçlanması ..................................................................................... 80 3.3.6.3. Sınırlandırılması .................................................................................. 80 3.3.6.4. İptali Ve Geçerliliğini Kaybetmesi....................................................... 81 3.3.6.5. İtiraz ve Yargı Yolu .............................................................................. 82 3.3.6.6. Bildirimler, Denetlemeler ve Cezalar ................................................. 83 3.3.7. Çalışma İzni Muafiyeti ............................................................................... 86 3.3.8. DYYK Bağlamında UİK’in Uygulanabilirliği Sorunu .................................... 88 4. Uluslararası İşgücü Kanunu Kapsamında Getirilen Yeni Hukuki Kavramlar ve Müesseseler ............................................................................................................... 91 4.1. Uluslararası İşgücü Politikası ........................................................................... 91 4.2. Ön İzin Şartı ..................................................................................................... 93 4.3. Turkuaz Kart ..................................................................................................... 94 4.4. Sınırötesi Hizmet Sunucusu ........................................................................... 104 4.5. Yetkili Aracı Kurum ........................................................................................ 106 5. Sonuç .................................................................................................................... 108 Kaynakça .................................................................................................................. 116 en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Aliens (Law)--Turkey en_US
dc.subject Aliens--Labor Law and Legislation--Turkey en_US
dc.subject Foreign Workers--Turkey en_US
dc.subject Foreign Workers--Legal Status, Laws, etc.--Turkey en_US
dc.subject Yabancılar (Hukuk)--Türkiye en_US
dc.subject Yabancılar--Yasa ve Mevzuat--Türkiye en_US
dc.subject Yabancı İşçiler--Türkiye en_US
dc.subject Yabancı İşçiler--Hukuki Durum ve Yasalar vb.--Türkiye en_US
dc.title Türk yabancılar hukukunda yabancıların çalışma izni en_US
dc.type Thesis en_US
dc.contributor.department İstanbul Şehir University. Graduate School of Humanities and Social Sciences. Private Law. en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search ŞEHİR e-arşiv


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics