ŞEHİR e-arşiv

Devklet-i İ'tilâfiyye ile mün'akid Mütârekenâme mevâdının Harbiyye Nezâreti'ne kısmen emr-i vâki' karşısında kalarak sûret-i tatbîkini ve Mütârekenâme hilâfına olarak mu'telifin yapdıkları icrâ'atı mübeyyin hulâsadır

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search ŞEHİR e-arşiv


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics