ŞEHİR e-arşiv

Geyikli Baba'nın İnegöl'e yerleşmesi, Orhan Gâzî ile ilişkisi ve heterodoksluğu yönündeki iddiaların kesin deliller ışığında çürütülmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Yılmaz, Hakan
dc.contributor.other Yavaş, Doğan
dc.contributor.other Sevim, Sezai
dc.contributor.other Macit, Ensar
dc.contributor.other Kılıç, Önder
dc.date.accessioned 2017-05-26T12:41:28Z
dc.date.available 2017-05-26T12:41:28Z
dc.date.issued 2016-10
dc.identifier.isbn 9789758080038 (tk.)
dc.identifier.issn 9789758080045 (1.c.)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11498/41288
dc.description Bildiri, yazarın izniyle açık erişim kullanıma açılmıştır. en_US
dc.description.abstract Osmanlı Uç Sultanlığı’nın ilk ve en önemli yerleşim merkezlerinden biri olan İnegöl ucuna yerleşerek, Bursa muhâsarası sırasında dervişleriyle birlikte Kızılkilise (Kemaliye/Keles) taraflarını fetheden Geyikli Baba ile Orhan Gâzî arasında yaşanan ilginç bir vak‘a, XV. yüzyıl başlarında düzenlenmiş olan eski bir belgeye yansımıştır. Üç parça hâlinde günümüze intikâl eden bu belgenin yalnız ilk parçasında yer alan kayıtlara dayanılarak, XX. yüzyıl başlarında ilkin Geyikli Baba’nın rakı ve şarap içen heterodoks bir derviş olduğuiddiâsı ortaya atılmış; daha sonra ise farklı tarih araştırmacıları tarafından bu isâbetsiz yaklaşım, Baba’nın çağdaşı diğer Türkmen babalarının da karakteristik bir özelliği imiş noktasına taşınmıştır. Bu bildiride,Geyikli Baba ve XIV. yüzyıl Türkmen babalarının heterodoks bir yaşam tarzını benimsedikleri iddiâsının temelini teşkil eden bu tartışmalı belgeden, bu belgede anlatılanları tekrâr eden anonim bir yazmadaki ortak bilgilerden ve dönemin diğer tarihî materyallerinden hareketle, İnegöl ucuna yerleşen Geyikli Baba’nın Bursa fethi sırasındaki ve sonrasındaki faaliyetleri, Orhan Gâzî ile yakın ilişkisi ve burada kendisine vakıflar tahsis edilmesi konuları mercek altına alınarak, Baba’nın heterodoksluğuna yönelik mesnedsiz iddiâlar kesin deliller ışığında çürütülmeye çalışılacaktır. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İhlas Gazetecilik en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject İnegöl (Bursa, Turkey)--History en_US
dc.subject Orhan Gazi, Sultan of The Turks, 1281-1360 or 1361 en_US
dc.subject İnegöl (Bursa, Türkiye)--Tarih en_US
dc.subject Orhan Gazi, Türk Sultanı, 1281-1360 veya 1361 en_US
dc.title Geyikli Baba'nın İnegöl'e yerleşmesi, Orhan Gâzî ile ilişkisi ve heterodoksluğu yönündeki iddiaların kesin deliller ışığında çürütülmesi en_US
dc.title.alternative Settlement of Geyikli Baba in İnegöl, his relationship with Orhan Ghazi and refutation of the arguments on his being a heterodox in the light of direct evidences en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.relation.journal Uluslararası İnegöl Sempozyumu = International Symposium of History and Culture of İnegöl en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search ŞEHİR e-arşiv


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics