ŞEHİR e-arşiv

Browsing College of Humanities and Social Sciences by Title

Browsing College of Humanities and Social Sciences by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kırmızı, Abdulhamit (Şarkiyat Araştırmaları Derneği, 2012)
  Haziran 1879’da Osmanlı adliye teşkilatı önemli bir ıslahat geçirdi. Vali ve diğer vilayet yöneticilerinin adliye işlerine müdahalesini önleyecek tedbirler yanında, müddeiumumilik ve adliye müfettişliği gibi yeni kurumlar ...
 • Çetinsaya, Gökhan (FSC, 2018)
  Türk halkı tarafından “Seferberlik” olarak bilinen 1. Dünya Savaşı, Osmanlı imparatorluğu tarihindeki ilk ve son “topyekûn savaş”tı. Ve her topyekûn savaşta olduğu gibi, cephe gerisinde, “sivil cephede” de derin izler ...
 • İmanov, Vügar (Kocaeli Üniversitesi, 2011)
  Moskova çevresinde başladığı güç temerküzünü I. Petro'nın başlattığı girişimlerle daha da pekiştirerek imparatorluk boyutlarına ulaştıran Rusya, XVII. asırdan başlayarak büyük güç olarak uluslararası sistemde yerini almış ...
 • Çetinsaya, Gökhan (Eğitim-Bir-Sen, 2018)
  Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) 1880’lerin başlarında, iktidardaki geçiş sürecini tamamlamış, iç ve dış politikada temel ilkelerini belirlemiş ve tam anlamıyla uygulamaya başlamıştır. Sultan Abdülhamid’in, kendi ...
 • Köse, Talha (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) = Foundation for Political, Economic and Social Research, 2010-03-03)
  The “Alevi Issue” is one of the most complicated and, at the same time, largely misunderstood problems in Turkey. Conflicts, resentments, grievances, and perpetual fears about Alevis that have existed for centuries have ...
 • Aynur, Hatice (Turkuaz Kitabevi, 2010)
  Basılı bir kitabın en önemli unsurlarından biri, kütüphanecilerin, bibliyografyacıların ve kitapseverlerin 'içkapak' olarak adlandırdıkları yan-metinsellik / ikincil-metin unsurudur. İçkapağın serüveni basılı kitapla ...
 • Knoll, Manuel (Universidad de Chile, 2017)
  According to an influential line of scholarship, Aristotle's best city has to be interpreted as a politeia 'Greek passage'. This line of thought is still dominant among German scholars. As a champion of "Aristotelian Social ...
 • Uslu, Mehmet Fatih (Cambridge University Press, 2015-11)
  Despite the silence which dominated the whole century, in the past few years, Turkish literary circles bore witness to a burgeoning interest in the Armenian literature produced in the Ottoman Empire and modern Turkey. A ...
 • Aydin, Cemil; Duran, Burhanettin (Duke University Press, 2015-08)
  This article examines the ideological worldview of Sezai Karakoç (1933–), an influential but overlooked Islamist intellectual in Republican Turkey. Through an analysis of Karakoç’s writing, the article situates post–WWII ...
 • Akarlı, Engin Deniz (Wiley, 2013)
  Little has been written about the economic history of Egypt prior to its incorporation into the European capitalist economy. While historians have mined archives and court documents to create a picture of the commercial ...
 • Özcan, Mesut; Köse, Talha; Karakoç, Ekrem (Routledge, 2015-04-03)
  Using original public-opinion polls and elite interviews conducted in 2012, this article analyzes the perceptions of Turkish foreign policy regarding the Arab Uprisings and the Syrian conflict in three Middle Eastern ...
 • Abuhamdeh, Sami; Csikszentmihalyi, Mihaly (Springer Verlag, 2012)
  The current study used the Experience Sampling Method to examine attentional involvement—the degree to which one’s attention is devoted to moment-to-moment activity—as a potential mediator of two previously identified ...
 • Kırmızı, Abdülhamit (Ergon Verlag, 2010)
  This article examines the dual character of Ahmed MidhatTs political opinions, which was able to combine Hamidian autocracy and the constitutional regime.
 • Kırmızı, Abdulhamit (Ergon in Kommission, 2010)
  The outstanding intellectual figure of the late Ottoman Empire, the famous novelist, journalist and publisher Ahmed Midhat Efendi (1844-1912) is known as an admirer of Sultan Abdülhamid II (1842-1918) and a backer of his ...
 • Aynur, Hatice (Koç Üniversitesi Yayınları, 2011-05)
 • Yazıcı, Ayla; Saatçioğlu, Ömer; Coşkun, Sibel; Yanık, Medaim (Türk Nöropsikiyatri Derneği, 2010)
  Amaç: Kronik ruhsal hastalar›n, sa¤alt›m› sonras› tedaviye ve topluma uyumu- nun sa¤lanmas›nda rehabilitasyon önemli bir yer tutar. Bu çal›flmada, kronik ruhsal hastalar›n rehabilitasyon ihtiyaç düzeyini belirlemek amac›yla ...
 • Kırmızı, Abdulhamit (Sakarya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2013)
  In a time of terror, when armed nationalist bands were fighting with each other to gain the Macedonian population on their sides, the Ottoman Empire had to initiate serious reforms in the administration to save her European ...
 • Becker, Maja; Vignoles, Vivian L.; Owe, Ellinor; Easterbrook, Matthew J.; Brown, Rupert; Smith, Peter B.; Abuhamdeh, Sami; Ayala, Boris Cendales; Garðarsdóttir, Ragna B.; Torres, Ana; Camino, Leoncio; Bond, Michael Harris; Nizharadze, George; Amponsah, Benjamin; Gallo, Inge Schweiger; Gil, Paula Prieto; Clemares, Raquel Lorente; Campara, Gabriella; Espinosa, Agustín; Yuki, Masaki; Zhang, Xiao; Zhang, Jianxin; Zinkeng, Martina; Villamar, Juan A.; Kusdil, Ersin; Çağlar, Selinay; Regalia, Camillo; Manzi, Claudia; Brambilla, Maria; Bourguignon, David; Möller, Bettina; Fülöp, Márta; Macapagal, Ma. Elizabeth J.; Pyszczynski, Tom; Chobthamkit, Phatthanakit; Gausel, Nicolay; Kesebir, Pelin; Herman, Ginette; Courtois, Marie; Harb, Charles; Jalal, Baland; Tatarko, Alexander; Aldhafri, Said; Kreuzbauer, Robert; Koller, Silvia H.; Mekonnen, Kassahun Habtamu; Fischer, Ronald; Milfont, Taciano L.; Rosiers, Sabrina E. Des; Jaafar, Jas Laile; Martin, Mariana; Baguma, Peter; Lv, Shaobo; Schwartz, Seth J.; Gavreliuc, Alin; Fritsche, Immo; González, Roberto; Didier, Nicolas; Carrasco, Diego; Lay, Siugmin (Taylor & Francis, 2018)
  Self-continuity – the sense that one’s past, present, and future are meaningfully connected – is considered a defining feature of personal identity. However, bases of self-continuity may depend on cultural beliefs about ...

Search ŞEHİR e-arşiv


Advanced Search

Browse

My Account